Copyright ©

De artikelen die op de website www.sonnymotke.nl staan zijn voorheen gepubliceerd in maandblad Quote. Auteursrecht ligt wettelijk vastgelegd bij Quote/Hearst Magazines Netherlands (en auteur), en mogen niet worden gekopieerd en verder verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Quote/Hearst Magazines Netherlands (en auteur).

De foto’s die op de website sonnymotke.nl staan zijn voorheen gepubliceerd bij de artikelen in maandblad Quote. De foto’s zijn eigendom van de desbetreffende fotografen, die nadrukkelijk boven elk artikel vermeld zijn. Het is niet toegestaan foto’s te kopiëren en verder te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de desbetreffende fotograaf.

Van kwade intentie is geen sprake, maar mocht u als fotograaf zijnde bezwaar willen maken tegen het publiceren van uw foto(‘s)op deze website, dan kunt u zich wenden tot smotke@gmail.com .

Met het bezichtigen van deze site verklaart de bezoeker automatisch akkoord te gaan met deze verklaring.